صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۴,۲۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲۵,۷۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۲۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۳۱۹,۰۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۲۹۶,۴۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۲۹۶,۴۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۷,۳۱۹,۰۷۵ ۷,۲۹۶,۴۶۴ ۷,۲۹۶,۴۶۴ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۲۱ ۵۶۹,۱۰۴ ۲۷۴,۲۴۵ ۲,۰۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۲۸۵
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۷,۳۴۹,۹۹۸ ۷,۳۲۷,۱۵۷ ۷,۳۲۷,۱۵۷ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۰ ۵۶۹,۰۸۳ ۲۷۴,۲۶۶ ۲,۰۰۹,۵۸۹,۹۱۹,۹۵۱
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۷,۲۹۲,۲۱۸ ۷,۲۶۹,۷۲۹ ۷,۲۶۹,۷۲۹ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۰ ۵۶۹,۰۸۳ ۲۷۴,۲۶۶ ۱,۹۹۳,۸۳۹,۳۹۹,۷۴۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۷,۲۹۲,۳۶۴ ۷,۲۶۹,۸۷۵ ۷,۲۶۹,۸۷۵ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۰ ۵۶۹,۰۸۳ ۲۷۴,۲۶۶ ۱,۹۹۳,۸۷۹,۵۴۳,۴۲۸
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۷,۲۹۲,۵۱۱ ۷,۲۷۰,۰۲۱ ۷,۲۷۰,۰۲۱ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۹ ۵۶۹,۰۸۳ ۲۷۴,۲۶۶ ۱,۹۹۳,۹۱۹,۷۰۸,۷۳۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۷,۳۲۰,۶۶۲ ۷,۲۹۷,۹۴۴ ۷,۲۹۷,۹۴۴ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۰ ۵۶۹,۰۷۴ ۲۷۴,۲۷۵ ۲,۰۰۱,۶۴۳,۴۵۸,۲۶۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۷,۳۴۴,۹۱۷ ۷,۳۲۲,۰۰۴ ۷,۳۲۲,۰۰۴ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۰ ۵۶۹,۰۷۴ ۲۷۴,۲۷۵ ۲,۰۰۸,۲۴۲,۶۶۰,۲۱۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۷,۳۴۵,۰۶۷ ۷,۳۲۲,۱۵۴ ۷,۳۲۲,۱۵۴ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۰ ۵۶۹,۰۷۴ ۲۷۴,۲۷۵ ۲,۰۰۸,۲۸۳,۷۹۵,۹۴۱
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۷,۳۴۵,۲۱۵ ۷,۳۲۲,۳۰۱ ۷,۳۲۲,۳۰۱ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۰ ۵۶۹,۰۷۴ ۲۷۴,۲۷۵ ۲,۰۰۸,۳۲۴,۱۴۵,۱۲۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۷,۳۱۱,۰۸۲ ۷,۲۸۸,۲۷۲ ۷,۲۸۸,۲۷۲ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۰ ۵۶۹,۰۷۴ ۲۷۴,۲۷۵ ۱,۹۹۸,۹۹۰,۶۷۰,۹۰۶
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۷,۳۱۱,۲۳۱ ۷,۲۸۸,۴۲۱ ۷,۲۸۸,۴۲۱ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۰ ۵۶۹,۰۷۴ ۲۷۴,۲۷۵ ۱,۹۹۹,۰۳۱,۶۱۳,۳۵۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۷,۳۱۱,۳۸۰ ۷,۲۸۸,۵۷۰ ۷,۲۸۸,۵۷۰ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۰ ۵۶۹,۰۷۴ ۲۷۴,۲۷۵ ۱,۹۹۹,۰۷۲,۵۷۶,۲۹۳
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۷,۲۷۴,۸۴۶ ۷,۲۵۱,۸۶۱ ۷,۲۵۱,۸۶۱ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۵۱ ۵۶۹,۰۷۴ ۲۷۴,۲۷۵ ۱,۹۸۹,۰۰۴,۱۸۲,۰۵۸
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۷,۲۵۸,۲۳۸ ۷,۲۳۵,۱۸۸ ۷,۲۳۵,۱۸۸ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۵۵ ۵۶۹,۰۲۳ ۲۷۴,۳۲۶ ۱,۹۸۴,۸۰۰,۲۰۹,۳۰۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۷,۲۴۵,۳۵۱ ۷,۲۲۲,۳۶۹ ۷,۲۲۲,۳۶۹ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۰ ۵۶۸,۹۶۸ ۲۷۴,۳۸۱ ۱,۹۸۱,۶۸۰,۸۴۴,۵۰۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۷,۲۷۹,۸۶۶ ۷,۲۵۶,۶۳۰ ۷,۲۵۶,۶۳۰ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۰ ۵۶۸,۹۶۸ ۲۷۴,۳۸۱ ۱,۹۹۱,۰۸۱,۳۹۴,۲۲۲
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۷,۲۶۰,۸۴۲ ۷,۲۳۷,۷۱۴ ۷,۲۳۷,۷۱۴ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۰ ۵۶۸,۹۶۸ ۲۷۴,۳۸۱ ۱,۹۸۵,۸۹۱,۱۴۵,۴۰۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۷,۲۶۰,۹۹۳ ۷,۲۳۷,۸۶۵ ۷,۲۳۷,۸۶۵ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۸۲ ۵۶۸,۹۶۸ ۲۷۴,۳۸۱ ۱,۹۸۵,۹۳۲,۵۳۵,۹۶۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۷,۲۶۱,۱۳۷ ۷,۲۳۸,۰۱۶ ۷,۲۳۸,۰۱۶ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۴۹۹ ۵۶۸,۸۸۶ ۲۷۴,۴۶۳ ۱,۹۸۶,۵۶۷,۴۶۴,۱۹۴
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۷,۲۴۹,۱۶۷ ۷,۲۲۶,۲۶۵ ۷,۲۲۶,۲۶۵ ۰ ۰ ۸۴۳,۳۴۹ ۱ ۵۶۸,۳۸۷ ۲۷۴,۹۶۲ ۱,۹۸۶,۹۴۸,۲۴۹,۹۱۰
  مشاهده همه