صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۲۷۴,۰۸۳ ۳۳۹,۷۳۷ ۹۳,۱۱۶,۱۳۶,۱۷۱ ۴.۱۴
۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۲۷۱,۳۱۴ ۱۷۱,۸۳۱ ۴۶,۶۲۰,۱۵۵,۹۳۴ ۱.۲۶
۳ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۲۷۰,۶۴۶ ۲۴۵,۱۱۱ ۶۶,۳۳۸,۳۱۱,۷۰۶ ۴.۲۳
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۲۷۸,۲۹۶ ۲۱۱,۶۲۵ ۵۸,۸۹۴,۳۹۱,۰۰۰ ۳.۸۱
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۴۱۳,۱۷۶ ۱۲۳,۶۵۱ ۵۱,۰۸۹,۶۲۵,۵۷۶ ۱۲۸.۵
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۹۰,۰۰۷ ۶۰,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰,۴۲۰,۰۰۰ ۱۳۰.۰۶
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۶۱,۳۷۸ ۸۲,۱۳۸ ۵,۰۴۱,۴۶۶,۱۶۴ ۲۵۴.۷
۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۵۲,۰۳۱ ۶۵,۲۶۶ ۳,۳۹۵,۸۵۵,۲۴۶ ۴۵.۵۴
۹ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۷۳,۴۶۱ ۱۱۴,۶۰۴ ۸,۴۱۸,۹۲۴,۴۴۴ ۶۹.۷۳
۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۷۳,۱۷۵ ۶۶,۷۹۳ ۴,۸۸۷,۵۷۷,۷۷۵ ۶.۳
«12»