صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ تمدید مدت فعالیت صندوق طبق مجمع مورخ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ تمدید مدت فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ حذف رکن ضامن نقدشوندگی، تمدید دوره فعالیت و تصویب اساسنامه جدید تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ انتخاب موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ تمدید مدت فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ تغییر حسابرس صندوق به موسسه حسابرسی راهبرد پیام تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ تغییرات در میزان مشارکت های سرمایه گذاران تغییرات اساس نامه