صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ بیانیه سیاست سرمایه گذاری(IPS) صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت کارگزاری بانک صنعت و معدن دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ بیانیه سیاست سرمایه گذاری(IPS) صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت کارگزاری بانک صنعت و معدن دانلود