صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی مرکزی مرکزی
مرکزی خ بهشتی،خ ,وزرا، کوچه ۱۱،پ۱۰ محمد مشاری ۴۵۴۸۱۰۰۰ داخلی ۲