صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن(سهامی خاص) ۴۰۰
۲ کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) ۶۰۰