صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 1401/06/02 ساعت 14 (تغییر هزینه نرم افزار)
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع مورخ 1401/06/02 ساعت 14 (تغییر هزینه نرم افزار)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست